Vedtekter og priser

Vannavgifter 2023 (inkl. mva)

4720 kr

3146 kr

1365 kr

21,38 kr

17 500 kr

Helårsvann

Sommervann

Fastpris måler

Målt forbruk m3

Tilknytning (momsfritt)