Vedtekter og priser

Vannavgifter 2022 (inkl. mva)

4410 kr

2940 kr

1365 kr

19,95 kr

17 500 kr

Helårsvann

Sommervann

Fastpris måler

Målt forbruk m3

Tilknytning (momsfritt)