Vannkvalitet

Drikkevannskvalitet


Analyseresulateter viser at vannkvaliteten

ved vannverkene er god.


pH:   ca 7,5 

fargetall :   mindre enn 2 mg Pt/l.

hardhet :  0,16 dH  (Tyske hardhetsgrad)


Vi tar jevnlige prøver av drikkevannskvaliteten.

Prøvene leveres til analyse hos Eurofins ca. annen hver uke.