Info

Tofte og Filtvet

Vannverk SA

Postboks 64

3485 Filtvet


Telefon:

32 79 61 15


Epost:

post@filtvet-vannverk.no

Følg oss på  Facebook!


Feilmeldinger

Melding om feil, lekkasjer,

susing i rør o.l. meldes til:

tlf. 32 79 61 15

eller

post@filtvet-vannverk.no

Telefonvarsling

ved stengt vann

Vi gjør oppmerksom på at kommunen er i ferd med å bytte underleverandøren for varslingsløsningen fra UMS (Everbridge) til Fram Web AS.

Varslemeg.no https://varslemeg.no vil erstatte servicevarsling.no.

Innlagt kontaktinformasjon i servicevarsling.no vil flyttes over til varselmeg.no som driftes avFramWeb AS (Fram Web - Informasjon om behandling av personopplysninger) .Kontaktinformasjonen inneholder navn, adresse, mobilnr., hustelefonnummer. Navn som erregistrert som skjult forblir også hemmelig i overgangen.

Innlagte data kan slettes til enhver tid, men da vil kommunen ikke lenge være i stand til å sende utvarslinger.’

Årsmøte 2023

torsdag 15.juni kl 18:00

Klubbhus Tofte Stadion


(Se info på siden "Årsmøte")