Info

Tofte og Filtvet

Vannverk SA

Postboks 64

3485 Filtvet


Telefon:

32 79 61 15


Epost:

post@filtvet-vannverk.no

Feilmeldinger

Melding om feil, lekkasjer,

susing i rør o.l. meldes til:

tlf. 32 79 61 15

eller

post@filtvet-vannverk.noSpørsmål om faktura

Kontakt ECIT på

tlf 467 07  971

Følg oss på  Facebook!


Telefonvarsling ved stengt vann


Vi gjør oppmerksom på at kommunen er i ferd med å bytte underleverandøren for varslingsløsningen fra UMS (Everbridge) til Fram Web AS.

Varslemeg.no https://varslemeg.no vil erstatte servicevarsling.no.

Innlagt kontaktinformasjon i servicevarsling.no vil flyttes over til varselmeg.no som driftes avFramWeb AS (Fram Web - Informasjon om behandling av personopplysninger) .Kontaktinformasjonen inneholder navn, adresse, mobilnr., hustelefonnummer. Navn som erregistrert som skjult forblir også hemmelig i overgangen.

Innlagte data kan slettes til enhver tid, men da vil kommunen ikke lenge være i stand til å sende utvarslinger.’